You are here

Krediet via peerfunding

De laatste tijd zijn er veel nieuwe projecten met veel belofte op mijn radar. Een van die projecten is een nieuwe website over crowdlening. Via die site is er veel informatie te vinden over p2p geld lenen wat op zijn beurt onderdeel is van het grotere peerfunding. Maar zoals met veel p2p projecten is het nog niet echt de belofte die we wensen. Het is eerder crowdfunding via grote platforms die fungeren als tussenhandelaren. Echt p2p is het dus niet.

We zien zelf dan ook goed de beperkingen in van die platforms, maar als pioniers zeker ook de potentie, niet alleen aan vraagzijde maar zeker ook van de aanbodkant. Wellicht dat ik samen met Robin, de maker van die website, dit project naar een nieuw niveau zal brengen t.z.t. met interessante innovatie. Interesse in samenwerking? Je kan altijd contact opnemen.